0,03 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o.
Podmiot ogłaszający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Tramwajowej 6, 90-132 Łódź,

zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na nabycie udziałów:

1) 2 900 udziałów spółki PKS Myślenice Spółka z o.o. (69,39% kapitału zakładowego) o wartości nominalnej 1 450 000,00 zł,

2) 110 000 udziałów spółki PKS Nowy Targ Spółka z o.o. (51,02% kapitału zakładowego) o wartości nominalnej 5 500 000,00 zł,

3) 35 300 udziałów spółki PKS w Żywcu Spółka z o.o. (92,9% kapitału zakładowego) o wartości nominalnej 1 765 000,00 zł.

W powyższych spółkach zostały wykonane zobowiązania inwestycyjne wynikające z umów prywatyzacyjnych. Mają one być rozliczone w 2013 r.

„Memorandum Informacyjne“ zawiera informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej podmiotu. „Memorandum Informacyjne“ można uzyskać po podpisaniu dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności“ przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych w siedzibie spółki, w pokoju 108, w godzinach 8.00–15.00.

Ewentualnych nabywców prosimy o przesyłanie listów intencyjnych na adres:

„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź“ z dopiskiem „SPÓŁKI ZALEŻNE MPK – ŁÓDŹ“

lub o kontakt z panem Pawłem Ludwiczakiem, tel. (42) 672-12-44,

e-mail: pludwiczak@mpk.lodz.pl w terminie do dnia 1 czerwca 2012 r. do godziny 14.30 – decyduje data i godzina wpływu.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu