0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Prokuratura Okręgowa w Warszawie na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 334 § 2 kpk zawiadamia pokrzywdzonych oraz osoby i instytucje, które złożyły zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, że w sprawie V Ds. 152/06 p - ko Łukaszowi K., Andrzejowi S. i Maciejowi S. oskarżonym o nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym przy prowadzeniu spółki WGI DM, tj. o czyny z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. a nadto Łukaszowi K. oskarżonemu o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. został w dniu 17 grudnia 2012 r. skierowany akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie, XII Wydział Karny. Ponadto Prokuratura Okręgowa w Warszawie poucza wszystkich pokrzywdzonych o prawie zgłoszenia do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w powyższej sprawie na rozprawie głównej oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz o uprawnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń majątkowych, tj. możliwości wytoczenia do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przeciw oskarż
Podmiot ogłaszający:
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej
Termin składania ofert:
2013-03-28

Prokuratura Okręgowa w Warszawie na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 334 § 2 kpk zawiadamia pokrzywdzonych oraz osoby i instytucje, które złożyły zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, że w sprawie V Ds. 152/06 p-ko Łukaszowi K., Andrzejowi S. i Maciejowi S. oskarżonym o nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym przy prowadzeniu spółki WGI DM, tj. o czyny z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. – a nadto Łukaszowi K. oskarżonemu o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. – został w dniu 17 grudnia 2012 r. skierowany akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie, XII Wydział Karny.

Ponadto Prokuratura Okręgowa w Warszawie poucza wszystkich pokrzywdzonych o prawie zgłoszenia do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w powyższej sprawie na rozprawie głównej oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz o uprawnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń majątkowych, tj. możliwości wytoczenia do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przeciw oskarżonym powództwa cywilnego w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu