0,11 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Aneta Ruszczyk
Podmiot ogłaszający:
GIGA BONUM Agnieszka Rydzewska
Termin składania ofert:
2013-03-30

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kutnie

Aneta Ruszczyk

(tel. (0 24)721-28-13) ogłasza, że: w dniu 10-04-2013 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 16 w sali nr 4 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Krośniewice przy ulicy Kolejowej nr 29 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 1, 718 o łącznej powierzchni 5,4032 ha. Nieruchomość zabudowana jest kompleksem budynków i budowli o charakterze produkcyjnym, socjalnym oraz magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 4.423,00 m2. Nieruchomość zagospodarowana i ogrodzona, doprowadzone media. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krośniewice szacowana nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P-tereny zabudowy produkcyjnej, baz i składów, nieruchomość należy do dłużnika: PPHU D.R. Rosiak I Rosiak Sp. z o.o. w Kłodawie dla której Sąd Rejonowy w Kutnie IX Wydzial Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/00031506/6 i KW LD1Y/00031501/1

Suma oszacowania wynosi 4 329 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 247 245,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 432 966.00 zł.

Zgodnie z przepisem art. 97 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu