0,01 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Termin składania ofert:
2017-11-19

Sygnatura akt I Ns 35/17

Przed Sądem Rejonowym w Turku toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Krystyny Kładczuk – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości rolnej
położonej w miejscowości Tarnowa, gm. Brudzew
, oznaczonej nr ewidencyjnym 314, o powierzchni 3,81 ha.

Wzywa się wszystkich spadkobierców Anieli Hładczuk, tj. Katarzynę Misiewicz, Michalinę Cholewę, Janinę Adamek lub ich spadkobierców
i wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Turku i wykazali swoje
prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości na rzecz wnioskodawczym Krystyny Kładczuk.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu