0,01 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział VIII Cywilny
Termin składania ofert:
2017-09-14

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VIII Cywilny informuje, iż w sprawie VIII Ns 811/16 tut. Sądu z wniosku Wiesławy Sorys c. Stefana i Stefanii prowadzone jest postępowanie o stwierdzenie, iż w drodze zasiedzenia nabyła ona własność nieruchomości położonej we wsi Szewce gm. Sitkówka-Nowiny oznaczonej jako działka gruntu nr 467 o pow. 0,9461 ha dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zapaść orzeczenie zgodne z wnioskiem, o ile zasiedzenie zostanie udowodnione.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu