0,01 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział XVI Cywilny
Termin składania ofert:
2017-09-14

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa toczy się pod sygnaturą akt XVI Ns 1652/16 postępowanie z wniosku m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Tamarze Alicji Kowalczyk z domu Ejer, córce Zygmunta i Stanisławy zmarłej 15.12.2015 roku w Warszawie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców żeby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, bo w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu