0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Termin składania ofert:
2017-12-14

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Żyrardowie I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 51/16, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Śniadkowskiej (córce Józefa i Jadwigi), zmarłej dnia 7 stycznia 2016 roku w Żyrardowie i ostatnio stale tam zamieszkałej. W skład spadku wchodzi mieszkanie. Wzywa się wszystkich spadkobierców po zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Żyrardowie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu