0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Opolu Lubelskim
Termin składania ofert:
2017-12-14

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim I Wydziale Cywilnym, w sprawie I Ns 103/17, toczy się postępowanie z wniosku Michała Celejewskiego o otwarcie i ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku po Sabinie Kalinowskiej, córce Antoniego i Bronisławy, zmarłej dnia 16 stycznia 2017 roku w Popkowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Opolu Lubelskim. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej, by w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosi nabycia spadku albo, zgłosiwszy je, nie udowodni go na rozprawie, Sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostaną wykazane.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu