0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Termin składania ofert:
2017-10-14

Przed Sądem Rejonowym w Łańcucie Wydział I Cywilny pod sygn. akt l Ns 348/17 z wniosku
Marii Rogowskiej toczy się postępowanie o uregulowanie w trybie przepisów ustawy z dnia 26.10.1971 r.
o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych prawa własności nieruchomości położonej w miejsco-wości Łańcut, oznaczonej jako działki nr:

1479 o pow. 0,6577 ha powstałej ze zmiany oznaczenia pgr 653/6 obj. Lwh 340 gm. kat. Łańcut.

1480 o pow. 0.3682 ha powstałej ze zmiany oznaczenia pgr 653/6 Lwh 340 gm. kat. Łańcut.

W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w tym zwłaszcza spadkobierców Katarzyny Wilkównej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się
i udowodniły swe prawa do przedmiotowej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia nabycia prawa własności ww. nieruchomości zgodnie z wnioskiem o ile zostanie ono udowodnione w dalszym toku postępowania.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu