0,01 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Termin składania ofert:
2017-12-14

W Sądzie Rejonowym we Włoszczowie I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 99/17 toczy się postępowanie z wniosku Sławomira Jędryki o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej
w Woli Wolicy, gmina Secemin, oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 421 o powierzchni 0,54 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Wzywa się zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Stefana marka s. Teofila, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu