0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Termin składania ofert:
2017-12-14

W Sądzie Rejonowym we Włoszczowie toczy się sprawa I Ns 566/16 z wniosku Gminy Kluczewsko o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie działek nr 132/1 i 133, o powierzchni 0,2316 ha położonych w Bobrowskiej Woli, gmina Kluczewsko, nie posiadających uregulowanego stanu prawnego. W ewidencji gruntów nieruchomości ta figuruje jako będąca we władaniu na zasadach posiadania samoistnego
Genowefy Stępień c. Walentego. Sąd wzywa właściciela lub spadkobierców właściciela w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa, w przeciwnym wypadku wniosek może zostać uwzględniony.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu