0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Termin składania ofert:
2017-12-14

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 1590/16 z wniosku Bogdana
Szczypińskiego, wzywa spadkobierców Jacka Jana
Ryczaka ur. 06.09.1957 r. w Jeleniej Górze, ostatnio stale zamieszkałego w Podgórzynie, zmarłego w dniu 25.10.2015 r.
w Zgorzelcu, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu