0,01 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Klaudia Kaczorowska
Termin składania ofert:
2017-11-30

W związku z likwidacją
Bielkat Sp. z .o.o.
wzywa się wierzycieli Spółki Bielkat, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane są:
Al. Solidarności 84 m.1.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu