0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
WM Cargo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Termin składania ofert:
2017-11-30

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości ustanowiony dla WM CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, sygn. akt VI GUp 30/15, zawiadamia, iż w dniu 2 października 2017 r. sporządzono i przekazano ostateczny plan podziału, który można przeglądać w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w godzinach urzędowania Sądu i w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia można wnieść do sędziego-komisarza przeciwko planowi zarzuty.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu