0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny

Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny informuje, że pod sygnaturą VII Ns 292/19 zostało wszczęte postępowanie z wniosku Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni
o
stwierdzenie nabycia spadku po Marii Zaliwskiej z domu Urzędowskiej zmarłej 18 czerwca 2017 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni.

Wzywa się wszystkich spadkobierców by w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Gdyni i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu
o nabyciu spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu