0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny

W Sądzie Rejonowym w Żarach Wydziale I Cywilnym toczy się sprawa I Ns 1/19 z wniosku Getin Noble Bank S.A.
o
stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Matwiejczyk
zmarłej w dniu 10.07.2016 r. w Żarach, ostatnio stale zamieszkałej w Żarach przy ul. 1 Maja 5/8, gmina Żary.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłej Halinie Matwiejczyk, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego
w Żarach i udowodnili swe prawa do spadku, w tym przedłożyli wszelkie testamenty zmarłej, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu