0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział II Cywilny

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny pod syg. akt II Ns 686/15 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Julianie Grzegorzewskim zmarłym 27 września 2013 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 46/15 m. 99. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu