0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny

W Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 91/19, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Szymura c. Henryka i Leontyny, zmarłej w dniu 3 czerwca 2018 r. w Gryficach, ostatnio zamieszkałej w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 23/22.

Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej i wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu