0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział IX Cywilny

W Sądzie Rejonowym w Elblągu, w Wydziale IX Cywilnym toczy się postępowanie spadkowe sygnatura akt IX Ns 45/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Leonie Marianie Jankowskim, zmarłym dnia 14 marca 2018r. w Elblągu, ostatnio na stałe zamieszkałym w Elblągu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Felicji Gabrieli Jankowskiej, nazwisko rodowe Rucińska, zmarłej dnia 3 kwietnia 2018r. w Elblągu, ostatnio stale zamieszkałej w Elblągu. Po spadkodawcach pozostało prawo własności lokalu mieszkalnego, położonego w Elblągu przy ul. Kasprzaka. Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, podając swoje adresy, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu