0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny

W Sądzie Rejonowym w Nysie w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 276/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracji sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Siepietowskiej, córce Stanisława i Stanisławy zmarłej dnia 10 września 2015 r. w Kępnicy, mającej ostatnie miejsce pobytu w Nysie.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Anieli Siepietowskiej z domu Smentek, córki Stanisława i Stanisławy, ur. 26.03.1940 r. w Onnaing zmarłej 10.09.2015 r. w Kępnicy, ostatnio stale zamieszkałej w Nysie, w chwili otwarcia spadku będącej wdową, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu