0,08 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
SUNpress Paweł Łebkowski

LEOBERT spółka z organiczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w miejscowości Nisko informuje, iż podgrzewacz wosku PRO-WAX model YM-500, kod EAN 5903332000135 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na możliwość kontaktu przewodów w pojedynczej izolacji z dostępnymi dla dotyku częściami metalowymi oraz zastosowanie niezgodnych z wymaganiami wtyczki i przewodu przyłączeniowego, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu