0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Urząd Gminy

WGG.6840.9.2019.TM

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, Rynek 1, na tablicy ogłoszeń w dniach od 23.10.2019 r. do 13.11.2019 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, stanowiących własność Gminy Zabierzów.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu