0,06 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Polskie Koleje Państwowe SA Centrala

KRS 0000019193 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy – XII Wydz. Gosp.,
REGON 000 126 801, NIP 525-00-00251,
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony

SPROSTOWANIE

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WARSZAWIE
UL. ARMATNIA 14, 01-246 WARSZAWA
INFORMUJE, ŻE W OGŁASZONYCH W DNIU 08.10.2019 R.
PRZETARGACH NA ZBYCIE
:

1.

Nieruchomości położonej w Szepietowie
przy ul. Mazowieckiej 2 w woj. podlaskim
na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. 42,67 m
2 wraz z udziałem wynoszącym 4267/8927 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego
gruntu działki ewidencyjnej nr 390/20
z obrębu 0001 Szepietowo o pow. 0,0869 ha.

2.

Nieruchomości położonej w Szepietowie
przy ul. Mazowieckiej 2 w woj. podlaskim
na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. 46,60 m
2 wraz z udziałem wynoszącym 4660/8927 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego
gruntu działki ewidencyjnej nr 390/20
z obrębu 0001 Szepietowo o pow. 0,0869 ha.

Zmianie ulega termin przetargów oraz wpłaty wadium, odpowiednio:

• poz. 1 – Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. o godz. 11.00; wpłata wadium 22.11.2019 r.

• poz. 2 – Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. o godz. 12.00; wpłata wadium 22.11.2019 r.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu nie ulegają zmianie. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Sprzedaży, tel. (22) 474 50 37, e-mail.: iwona.osuch@pkp.pl.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu