0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

działki w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego,

zabudowanej obiektem handlowym oraz dwoma budynkami użytkowymi.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej
www.pks.slupsk.pl w zakładce przetargi i www.bip.pks.slupsk.pl
oraz w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 74, Słupsk,
tel. 59 844 71 00, e-mail: sekretariat@pks.slupsk.pl.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu