0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
BM Kobylin Sp. z o.o.

Zarządca przymusowy BM Kobylin sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach ogłasza przetarg na

nabycie ruchomości w postaci maszyn spółki BM Kobylin z siedzibą w Zdunach.

Oferty należy składać w biurze zarządcy przymusowego Corporate Law Advisers w Warszawie
przy ul. Puławskiej 41 lok. 16, bądź mailowo na adres: adampawluc@c-l-a.pl
do dnia 30.10.2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 30.10.2019 r. o godzinie 12:00 w biurze Zarządcy Przymusowego Corporate Law Advisers w Warszawie.

Regulamin przetargu oraz wykaz sprzedawanych ruchomości dostępny jest w biurze zarządcy przymusowego w Warszawie bądź pod adresem mailowym biurowarszawa@c-l-a.pl.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu