Szukałeś: >> Komunikaty
Znaleziono: 13209 wyników
Komunikaty
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
Podmiot ogłaszający: Polskie Koleje Państwowe SA Centrala
PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 70-215 SZCZECIN, AL. 3 MAJA 22 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dozorowanie obiektów administracyjnych i warsztatowych Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Dialcom 24 Sp. z o.o.
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do pubicznej wiadomości, że w dniu 7.02.2011 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu VII Wydział Cywilny mającego siedzibę przy Grzybowskiej 4/6, w sali nr II odbędzie się druga licytacja 1.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: BIURO OGŁOSZEŃ Jacek Walasek, Wojciech Walasek Spółka Jawna
OGŁOSZENIE przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 445/3 obrębu Bolechowo 1. Nazwa oraz adres Sprzedającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko z siedzibą w Łopuchówku 1 62-095 Murowana Goślina tel./fax (61) 8122-161, 8122-177, 8122-027 e-mail:lopuchówko@poznan.lasy.gov.pl http://lopuchowko.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. 34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 3 zaprasza do składania ofert na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w Ewidencji Gruntów numerami 6438/8, 6438/10, 6438/11, położonych w miejscowości Żywiec przy ul.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: BHU PROMOTION Agnieszka Jędrzejewska
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego z siedzibą Al. Solidarności 82A/5, 01-003 Warszawa działając na podstawie uchwał Zjazdu PTI z czerwca 2005 r. i maja 2008 r. oraz Uchwały ZG PTI nr 143-X-10 z dnia 2010-06-12 o badaniu sprawozdania finansowego za 2009r. ogłasza przetarg na zbadanie sprawozdań finansowych Towarzystwa za rok 2009.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki oddziałowej oddziału pediatrycznego Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone rozporządzeniem MZ z 29.03.1999 r.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Uzdrowisko "Krynica - Żegiestów" SA
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju, 33-380 przy ul. Nowotarskiego 9/4 działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: MEDIAFOCUS Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE NR 13 w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI GDYNIA S.A., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U.08.233.1569), zwanej dalej Ustawą. Zarządca Kompensacji "BUD-BANK LEASING" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"
WYNIKI KONKURSU W AKCJI "SZKOŁO POMÓŻ I TY" NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" z Gdyni po raz kolejny zorganizowała akcję "Szkoło Pomóż i Ty", z której dochód przeznaczony zostanie na zakup protez rąk i nóg dla naszego podopiecznego Arkadiusza Kukawskiego.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Zakłady Graficzne DOM SŁOWA POLSKIEGO Spółka Akcyjna w likwidacji
Lp.
pokaż...
Komunikaty stałe
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
2014-09-21
Podmiot ogłaszający: Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Komunikat
pokaż...
2014-09-21
Podmiot ogłaszający: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział XVI Cywilny
Komunikat
pokaż...
2014-09-22
Podmiot ogłaszający: Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi
Komunikat
pokaż...