Szukałeś: >> Komunikaty
Znaleziono: 12950 wyników
Komunikaty
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
Podmiot ogłaszający: Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "FRITAR" Spółka Akcyjna
2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. 3. Uchwały co do zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom – wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą." 13./ § 21 ust. 2 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "2.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Południowy Koncern Energetyczny SA
UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2‚ rue Mercier‚ L-2985 Luxemburg Faks: (+352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Centralne Biuro Reklamy Ogłoszeń Prasowych Telewizyjnych i Radiowych SC
OGŁOSZENIE W Sądzie Rejonowym w Lublinie II Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt II Ns 668/09 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Pikuła o stwierdzenie nabycia spadku po Ludwiku Pikuła synu Józefa i Józefy z d. Dziedzic, ostatnio stale zamieszkałym w Sterling Heights, Michigan, USA i tam zmarłym dnia 5 lutego 2008 roku.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
APELFUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" ZWRACA SIĘ Z GORĄCĄ PROŚBĄ O POMOC DLA NASZEGO PODOPIECZNEGO MATEUSZA GRABOWSKIEGO Mateuszek ma 14 lat, cierpi na porażenie mózgowe i epilepsję. Nie chodzi i nie porusza się samodzielnie. Wraz ze swoją mamą starają się jak najczęściej wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne, które bardzo pomagają Mateuszkowi w dalszej rehabilitacji.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Oddział Elektrownia Bełchatów
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów informuje zainteresowanych, że na swojej stronie internetowej: www.elb.pl zakładka przetargi ogłosiła przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych środków trwałych.PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Rogowiec, ul. Energetyczna 7 97-406 Bełchatów 5 www.elbelchatow.bot.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie tel. (012) 254-11-93, faks (012) 254-12-41 ogłasza przetarg sektorowy na: "Usługi w zakresie malowania taboru tramwajowego oraz związane z nimi prace blacharskie I elektryczne" Termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: WARMIA S.A.
WARMIA spółka akcyjna 11-400 Kętrzyn, ul. B. Chrobrego 5, tel. 89 752 0710 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nw. niezabudowanych działek gruntu położonych w Mrągowie przy ul. Młynowej: 1) działka nr 204/5 o pow. 0,1681 ha, cena wywoławcza 70.410,00 zł brutto, 2) działka nr 207/6 o pow. 0,1104 ha, cena wywoławcza 67.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Batorego 2informuje, żeorganizuje przetargi nieograniczone ofertowe: w dniu 15.04.2010 r. PŁYTY BETONOWE JOMB (używane); w dniu 21.04.2010 r. ŚRODKI TRWAŁE, m.in. samochody osobowe i ciężarowe, spawarki, barakowozy itp.; na przełomie KWIETNIA i MAJA 2010 r.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Agencja Promocyjno-Reklamowa EMI
OGŁOSZENIE Działając na zasadzie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Rejonowa w Elblągu zawiadamia, że w dniu 18.03.2010 r. został skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Elblągu VIII Wydział Karny w sprawie 4 Ds. 27/09 p-ko Pawłowi Breczko, Krzysztofowi Grysztarowi, Igorowi Kowalskiemu, Arturowi Mucha, Michałowi Pietraszkiewiczowi oskarżonych z art. 291 § 1 kk i innych.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Dialcom 24 Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE Zarząd Centrali Nasiennej Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej 55-300 Środa Śląska ul. Żytnia 1 działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r.
pokaż...
Komunikaty stałe
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
2014-08-20
Podmiot ogłaszający: Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Komunikat
pokaż...
2014-08-20
Podmiot ogłaszający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Wydział I Cywilny
Sygn. akt I Ns 987/13 OGŁOSZENIE
pokaż...
2014-08-20
Podmiot ogłaszający: Sąd Rejonowy Wydział VII Cywilny
OGŁOSZENIE
pokaż...