Szukałeś: >> Komunikaty
Znaleziono: 13553 wyników
Komunikaty
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
Podmiot ogłaszający: PORT GDAŃSKI Eksploatacja Sp. z o.o.
Port Gdański Eksploatacja sp. z o.o. posiada do sprzedaży: wózki widłowe (elektryczne, diesel, gaz), wózek chwytakowy, żuraw LITRONIC, ciągniki Ursus, przyczepy burtowe i platformowe, ładowarki hydrauliczne oraz żurawie bramowe. Wykaz do wglądu na stronie http://www.pge.pl/sprzedaz.pdf Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 343-79-97 w godz. 7.00 – 15.00.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: ZenithOptimedia Group Sp. z o.o.
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411, NIP: 525-00-10-982, kapitał zakładowy 115.000.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Fundacja NOWE ŻYCIE
PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6 ogłasza przetarg prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Zakupów PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 223, poz.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na "Dzierżawę pomieszczeń zajmowanych przez Stację Dializ o łącznej powierzchni 753,98 m2, usytuowanych na poziomie -3,3, bloku F przez 119 miesięcy od dnia podpisania umowy, położonych w Kościerzynie obręb VI, na działce nr ewid.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Centralne Biuro Reklamy Ogłoszeń Prasowych Telewizyjnych i Radiowych SC
Sygn. akt INs 2502/09 Przed Sądem Rejonowym w Lublinie I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Rywki Ruth Goldberg o stwierdzenie nabycia spadku po Icie (Ecie) Kajla Erenlib z domu Goldberg zmarłej w dniu 3 listopada 1942 roku w Lublinie na Majdanku, w skład spadku wchodzi udział w 1/2 nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Leszczyńskiego 15.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Centralne Biuro Reklamy Ogłoszeń Prasowych Telewizyjnych i Radiowych SC
W Sądzie Rejonowym we Włodawie w sprawie I Ns 10/10, toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Dybka o stwierdzenie nabycia spadku po ALEKASANDRZE DYBKU, s. Jana i Katarzyny z d. Kozłowska, urodzonego dnia 14.11.1905 r. w miejscowości Osmół, zmarłego dnia 11.12.1992 r. we Włodawie, ostatnio stale zamieszkałym w Kołaczach.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Centralne Biuro Reklamy Ogłoszeń Prasowych Telewizyjnych i Radiowych SC
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych "Modernizacja Dźwigu Towarowo-Osobowego Q-1600 kg w budynku magazynowo-produkcyjnym Zamawiającego 1. Dane Zamawiającego FTK Sp. z o.o. 22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 2 faks 82 576-22-14 e-mail: tyton@ftk.pl www.ftk.pl 2.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ogłaszamy przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w MPWiK Sp. z o.o. na dostawę cysterny do zastępczego przewozu wody pitnej 1. 2. 3. 4. 5. Rodzaj zamówienia: usługi (CPV: 34.10.00.00-8). Miejsce realizacji zamówienia: Wrocław. Wymagany termin realizacji: 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: ACW Anna Cichocka-Woźniak
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Grenadierów" z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 40 OGŁASZA II PRZETARG OFERTOWY NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NA ZASADACH ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ul. Ostrobramska 132 m. 18 – cena wywoławcza 140 157,00 zł, pow. użytkowa 25,50 m2, 1 pokój, kuchnia przechodnia, przedpokój, łazienka z w.c., II piętro. Lokal do remontu. Rok budowy 1966.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "FRITAR" Spółka Akcyjna
PROJEKT UCHWAŁY Akcjonariusze zgromadzeni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego "FRITAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, postanawiają zmienić Statut Spółki sporządzony dnia 5 marca 2001 roku w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Sylwii Majerczak, Repertorium A numer 184/2001 z późniejszymi zmianami, poprzez zmianę:1.
pokaż...
Komunikaty stałe
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
2014-11-21
Podmiot ogłaszający: SUNpress Paweł Łebkowski
Komunikat
pokaż...
2014-11-21
Podmiot ogłaszający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Andrzej Goluch Kancelaria Komornicza w Warszawie
Komunikat
pokaż...
2014-11-24
Podmiot ogłaszający: Puławska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Komunikat
pokaż...