Szukałeś: >> Komunikaty
Znaleziono: 13015 wyników
Komunikaty
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
Podmiot ogłaszający: Dorota Krysińska-Saxena
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 929/10, toczy się postępowanie z wniosku Doroty Eweliny Krysińskiej-Saxena o stwierdzenie nabycia spadku po Walerii Smołudze z domu Mikulskiej, z zawodu krawcowej, urodzonej w dniu 11 lutego 1912 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Aleja Jerzego Waszyngtona 2B m.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Dialcom 24 Sp. z o.o.
CHANTAL LABELLE Powódka LECH RUTCZYNSKI, adres nieznany Pozwany POZEW (139 K.P. Cyw.) SĄD ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE: Zawiadamia się pozwanego, iż powódka złożyła w kancelarii Sądu Wyższej Instancji w Longueuil, prowincja Quebec, w Kanadzie wniosek o otwarcie wstępnego przewodu sądowego.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: MEDIA REGIONALNE Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa II Oddział w Bydgoszczy
Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" Spółka Akcyjna ogłaszają przetarg nieograniczony na: Modernizację odcinka instalacji przemysłowej solanki DN 508x11 o szacunkowej długości 55 m.b. z KS "Mogilno" do Janikosoda. Termin składania ofert - 25 października 2010 r. do godz. 15.00. Wizja lokalna obowiązkowa w dniu – 15.10.2010 o godz. 10.00.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Telewizja Polska Spółka Akcyjna
KOMUNIKAT Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. nr 113, poz. 759), zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na badanie sprawozdań finansowych za lata 2010 i 2011 Telewizji Polskiej S.A.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIAGórnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Sąd Rejonowy II Wydział Karny
ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy w Zawierciu II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Zawierciu sygn. 1 Ds.1328/2010 (obecnie IIK 655/10) przeciwko Andrzejowi Grucy oskarżonemu z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 293 § 1 kk i art. 278 § 1 kk, że dnia 17 lutego 2011 r. o godz. 14.00, w sali nr 3 w tutejszym Sądzie przy ulicy ul.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: "A-Z" Biuro Ogłoszeń Reklam i Współpracy Łukasz Żernicki
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie l Wydział Cywilny toczy się z wniosku Mirosławy Łowczykowskiej, pod sygn.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: MAGA-BIS Ireneusz Bednarek
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża oferuje do łącznej sprzedaży dwie nieruchomości położone w miejscowości Jelenia Góra-Cieplice, woj. dolnośląskie stanowiące własność Polskiego Czerwonego Krzyża. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości zabudowane, położone w Jeleniej Górze przy ul. Hirszfelda 15, o powierzchni 1,0619 ha oraz przy ul.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Wiesław Lewandowski
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 1100/09 toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Lewandowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Raszynie, obrębie Raszyn 01 przy ul.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: PCC Intermodal SA
OGŁOSZENIEPCC Intermodal S.A. ul. Pułaskiego 6, 81-368 Gdynianiniejszym odwołuje ogłoszenie o przetargu opublikowane w dniu 27 listopada 2009 r.
pokaż...
Komunikaty stałe
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
2014-09-01
Podmiot ogłaszający: Miasto Siedlce
Komunikat
pokaż...
2014-09-01
Podmiot ogłaszający: Powiat Rawa Mazowiecka
Komunikat
pokaż...
2014-09-01
Podmiot ogłaszający: Miasto Siedlce
Komunikat
pokaż...